Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giới thiệu

Trung tâm chúng tôi chuyên cung cấp: Giống cây ăn quả, giống hoa lan nuôi cấy mô, chế phẩm sinh học, phân bón vật tư nông nghiệp... 

Địa chỉ: Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Email: giongcaytrong.net@gmail.com - Website: www.giongcaytrong.net

Tell: 0466.827.228 - Fax: 043.67.57.301


Giống cây trồng mới