Các bệnh thường gặp trên cây ăn quả và cách khắc phục | Tin nông nghiệp | Trung tâm giống cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội


Tin nông nghiệp
Các bệnh thường gặp trên cây ăn quả và cách khắc phục (2015-10-27 04:08:00) CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN CÂY ĂN QUẢ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC


Stt

LOẠI CÂY ĂN QUẢ

Soạn bởi

Chi tiết

  1

 

 

Các bệnh thường gặp trên cây bưởi diễn

BV

 

  

Xem chi tiết

2

Các bệnh thường gặp trên cây bưởi Phúc Trạch

BV

 

Xem chi tiết

3

Các bệnh thường gặp trên cây bưởi da xanh

BV

  

Xem chi tiết

4

Các bệnh thường gặp trên cây ổi đông dư

BV

 

Xem chi tiết

5

Các bệnh thường gặp trên cây ổi đài loan

N/A

  

Xem chi tiết

6

 

Các bệnh thường gặp trên cây ổi không hạt

N/A

 

Xem chi tiết

7

 

 

Các bệnh thường gặp trên cây cam vinh

N/A

 

Xem chi tiết

8

Các bệnh thường gặp trên cây cam V2

BV

Xem chi tiết

9

Các bệnh thường gặp trên cây cam đường canh

BV

Xem chi tiết

10

Các bệnh thường gặp trên cây cam Cara

BV

Xem chi tiết

11

Các bệnh thường gặp trên cây chanh 4 mùa

BV

Xem chi tiết

12

Các bệnh thường gặp trên cây chanh đào

BV

Xem chi tiết

13

Các bệnh thường gặp trên cây chanh không hạt

BV

Xem chi tiết

14

Các bệnh thường gặp trên cây táo đại

BV

Xem chi tiết

15

Các bệnh thường gặp trên cây táo đài loan

BV

Xem chi tiết

 16

 
Các bệnh thường gặp trên cây táo đào vàng

BV


Xem chi tiết

17


Các bệnh thường gặp trên cây táo chua gia lộc

N/A 

Xem chi tiết

 18

 

Các bệnh thường gặp trên cây táo thái


 N/A

 

Xem chi tiết

19

Các bệnh thường gặp trên cây chuối tiêu hồng

BV

Xem chi tiết

20

Các bệnh thường gặp trên cây chuối tây

BV

Xem chi tiết

21

Các bệnh thường gặp trên cây chuối tây thái lan

BV

Xem chi tiết

22

Các bệnh thường gặp trên cây nhãn muộn Hưng Yên

BV

Xem chi tiết

23

Các bệnh thường gặp trên cây nhãn Hà Tây

BV

Xem chi tiết

24

Các bệnh thường gặp trên cây nhãn chín sớm

BV

Xem chi tiết

25

Các bệnh thường gặp trên cây cây mít thái

BV

Xem chi tiết

26

Các bệnh thường gặp trên cây na dai

BV

Xem chi tiết

27

Các bệnh thường gặp trên cây quýt ngọt

N/A 

Xem chi tiết

28

Các bệnh thường gặp trên cây Bơ sáp

BV

Xem chi tiết

29

Các bệnh thường gặp trên cây vú sữa

BV

Xem chi tiết

30

Các bệnh thường gặp trên cây hồng giòn

BV

Xem chi tiết

31

Các bệnh thường gặp trên cây hồng nhân hậu

BV

Xem chi tiết

32

Các bệnh thường gặp trên cây khế

BV

Xem chi tiết

 33

Các bệnh thường gặp trên cây cau

BV

Xem chi tiết

34

Các bệnh thường gặp trên cây đu đủ

BV

Xem chi tiết

35

Các bệnh thường gặp trên cây khoai tây

BV

Xem chi tiết

36

Các bệnh thường gặp trên cây hồng xiêm

BV

Xem chi tiết

37

Các bệnh thường gặp trên cây xoài thái

BV

Xem chi tiết

38

Các bệnh thường gặp trên cây xoài đài loan

BV

Xem chi tiết

39

Các bệnh thường gặp trên cây mãng cầu

BV

Xem chi tiết

40

Các bệnh thường gặp trên cây sầu riêng

BV

Xem chi tiết

41

Các bệnh thường gặp trên cây vải thiều

BV

Xem chi tiết

42

Các bệnh thường gặp trên cây măng bát độ

BV

Xem chi tiết

43

Các bệnh thường gặp trên cây phật thủ

BV


  Xem chi tiết

43

Các bệnh thường gặp trên cây dừa

BV

Xem chi tiết

42

Các bệnh thường gặp trên cây chôm chôm

BV

Xem chi tiết